PasPoort

Grondhoudingen vormen de rode draad in het PasPoort programma. Grondhoudingen zijn een soort rode draad in iemands ori?ntatie op studie en beroep. Als je die rode draad te pakken hebt, heb je een duidelijk kompas in handen, waarmee je je koers kunt uitzetten. Ik onderscheid 10 grondhoudingen. Door combinaties van grondhoudingen ontstaat een verfijnd beeld van geschikte mogelijkheden op het gebied van studie en beroepskeuze.
In het programma wordt onderzocht welke je grondhoudingen zijn wat betreft je belangstelling en je persoonlijkheid. Op basis daarvan krijg je tips aangereikt welke studie(s) passend zou(den) kunnen zijn.

Hoe ziet PasPoort eruit?

Meer informatie over grondhoudingen

PasPoort Bestellen